November 23, 2009

Economische Monitor Zuid-Holland 2009
Op maandag 23 november presenteerde de provincie Zuid-Holland de Economische Monitor Zuid-Holland 2009 aan de pers. In deze twee à driejaarlijkse uitgave van de Provincie staat een groot aantal gegevens over de ontwikkelingen van de economie en het vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Dit jaar is ook gekeken naar de effecten van de crisis en de positie die kennis in de Zuid-Hollandse economie inneemt. Binnen Zuid-Holland zijn deze effecten in Haaglanden relatief bescheiden, aldus het rapport. Een van de conclusies is dat onderzoek en innovatie het antwoord zijn op de crisis voor de Zuid-Hollandse economie. Het persbericht van de Provincie Zuid-Holland treft u hier aan. Voor het downloaden van het rapport klik op deze link.