November 2009

Ondertekening Convenant bestrijding Jeugdwerkloosheid

30 oktober tijdens de karavaan Jeugdwerkloosheid

Nieuwe_afbeelding

 

Wethouder Henk Kool tekende op 30 oktober, namens de regio Haaglanden, het Convenant Regionale aanpak voorkomen en bestrijden Jeugdwerkloosheid 2009-2011. Met de ondertekening zet de regio Haaglanden een belangrijke stap in de bestrijding van de regionale Jeugdwerkloosheid. Het Convenant, dat werd getekend met staatssecretaris Jetta Klijnsma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vormt een belangrijk onderdeel van het landelijk actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet.

De economische crisis leidt volgens de prognoses tot een sterke groei van werkloosheid waar jongeren meer dan normaal mee te maken krijgen. De regio wil daarom jongeren structureel deel uit laten maken van de arbeidsmarkt in Haaglanden. De focus lig op het langer doorleren, het terug begeleiden naar school en het verkrijgen van relevante (werk)ervaring bij kwetsbare jongeren.

Op welke manier het komende jaar de jeugdwerkloosheid in de regio Haaglanden wordt aangepakt is te lezen in het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid. Dit actieplan is een onderdeel van het eerder genoemde convenant. Klik hier voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Als onderdeel van het regionaal actieplan Jeugdwerksloosheid heeft Colo de opdracht gekregen een cijfermatig beeld te schetsen van de jeugdwerkloosheid in de regio Haaglanden en aan te geven in welke sectoren de beschikbaarheid van leer- en arbeidsplaatsen voor jongeren tekort schiet en waar er overschotten zijn. Deze informatie is te vinden in de regionale Colo barometer. Klik hier voor de Colo barometer.