September 2009

Werktop Regio Haaglanden: een mooie zonnige dag in september….

De zomer en de late rozen
Zijn zacht ontblaadrend uitgebloeid…

Dit is een citaat van het gedicht ‘Zonnige septembermorgen’ van Marsman waarmee minister Piet Hein Donner als eerste spreker op 21 september de volle zaal toesprak op de Werktop over regionale samenwerking op de arbeidsmarkt. Hij vergeleek hiermee de laatste dag van de zomer met het afscheid van Hannie van Leeuwen als voorzitter van het RPA Haaglanden. Om daar direct aan toe te voegen dat we, Hannie kennende, haar al lang voor de volgende zomer begint weer hebben teruggezien…

De Werktop was met recht een mooie nazomerse dag met een positieve, gemoedelijke sfeer en een warm afscheid. Een afwisselend programma onder leiding van dagvoorzitter Rob Kars, gelardeerd met sketches van cabaretier John van de Sande gaf naast de paneldiscussie en toespraken van onder meer Piet Hein Donner en wethouder Henk Kool ook gelegenheid tot netwerken of bijpraten in de pauze. En voor wie dat even niet wilde gaven enthousiaste medewerkers achter marktkraampjes in de lounge informatie over concrete samenwerkingsprojecten.

De algemene tendens in de volle zaal was optimisme over de arbeidsmarkt in de toekomst, maar er was ook een boodschap aan de verschillende partijen om in de tussentijd goed samen te werken, zodat er geen verloren generatie ontstaat.


Een compleet verslag van de Werktop treft u hier aan.

Een beeldverslag kunt u bekijken op deze fotopagina .

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Piet Hein Donner, markeerde in zijn toespraak het einde van de zomer ook met de komende stormen op de arbeidsmarkt en vroeg iedereen de handen uit de mouwen te steken. Donner riep op om de regionale netwerkstructuur van de arbeidsmarkt te versterken via de convenanten Bestrijding Jeugdwerkloosheid met Staatssecretaris Jetta Klijnsma. De betrokkenheid van werkgevers is te concretiseren via het aanbieden van stages, aldus Donner. De minister schiep onlangs de mogelijkheid om vaker flexcontracten aan te bieden. De regels voor deze contracten worden versoepeld. Het versterken van de arbeidsparticipatie, het verbeteren van het functioneren van de arbeidsmarkt en het verhogen van de inzetbaarheid van mensen blijven nu en in de toekomst onverminderd het kabinetsbeleid.

Voor de complete toespraak van Piet Hein Donner klik op deze link.

 

Henk Kool, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouder Economische Zaken in Den Haag, wees naar aanleiding van de speech van minister Donner er nog eens op dat de overheid in de regio Haaglanden een grote werkgever is. Hij hield een pleidooi voor 1000 stageplaatsen bij de rijksoverheid. Kool gaf aan dat de gemeente Den Haag er alles aan doet om een gezonde economie te bevorderen. Hij wil Den Haag als MKB-vriendelijkste stad van Nederland positioneren. Deregulering en experimenten met Bedrijven Investering Zones (BIZ) moeten daaraan bijdragen. Ondernemers van een winkelgebied of bedrijventerrein krijgen op die manier de ruimte om eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren.

Henk Willem van Dorp is eigenaar van DGA Van Dorp Installaties. Daarnaast is hij bestuurslid van de brancheorganisatie Uneto-VNI en voormalig RPA-lid. Tijdens de Werktop hield hij een kritisch betoog over het onderwijs in ons land. Van Dorp is van mening dat de huidige breedte van de opleidingen vaak ten koste gaat van diepgang en kwaliteit. Hij is een warm voorstander van de duale leerweg met de combinatie van leren en werken. Om die reden riep hij op de Werktop het bedrijfsleven op om stageplaatsen ter beschikking te stellen.

Denkend aan Hannie, dan denk ik aan…..
Na de paneldiscussie was het tijd om afscheid te nemen van RPA voorzitter mevrouw Hannie van Leeuwen. Vanaf 2001 heeft zij met glans vorm en inhoud aan gegeven aan de regionale samenwerking. Zij heeft veel voor het RPA gedaan en was een belangrijke inspirator voor de positieve ontwikkeling van het regionale arbeidsmarktbeleid in Haaglanden. Hannie werd begin van de middag al hartelijk toegesproken door Piet Hein Donner en nu ook door Henk Kool, gedeputeerde Asje van Dijk, tweede Kamerlid en oud-wethouder van Sociale Zaken Pierre Heijnen en RPA directeur Maria Croonen. Piet Hein Donner roemde haar bezielende en bevlogen inzet voor de kwetsbaren in de samenleving en voor het algemeen belang. Henk Kool memoreerde een paar aansprekende anekdotes over Hannie en zei het een hele eer te hebben gevonden met haar te mogen samenwerken. Asje van Dijk bedankte Hannie voor de fijne samenwerking, haar inzet en haar passie en refereerde aan haar christelijke opdracht op te komen voor de armen. Pierre Heijnen liet zich net als Piet Hein Donner inspireren door Marsman door de omgezette dichtregels: ‘Denkend aan Hannie, dan denk ik aan…..’  waarmee hij enkelen uit het publiek gelegenheid gaf Hannie te kenmerken. Tot slot sprak Maria Croonen een speciaal woord van dank uit voor de bijzondere inzet van Hannie. Hierna kwam Hannie zelf aan het woord. Zij gaf onder meer aan veel vertrouwen te hebben in haar opvolger Simon van Driel en riep iedereen op toch vooral voortvarend aan de slag te gaan.

Voor de complete toespraken van Henk Kool en Asje van Dijk voor Hannie van Leeuwen klik op de link.