Juli 2009

Toekenning projectsubsidies 2009

Feestelijke bijeenkomst bekendmaking A&O-subsidietranche 2009


Op donderdag 2 juli jl. heeft  gedeputeerde Asje van Dijk tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de provincie Zuid-Holland bekend gemaakt welke projectaanvragen door de provincie positief beschikt zijn in het kader van de subsidieregeling Arbeidsmarkt en Onderwijs 2009.

De heer Van Dijk ging tijdens de bijeenkomst in gesprek met een aantal indieners van projecten. Voor de regio Haaglanden werden de projecten “Greenportlab 4 students” en “BOL op de werkvloer voor transport en logistiek” toegelicht door de projectleiders.De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel, wat de projectaanvragers de mogelijkheid gaf om met elkaar in contact te komen, gegevens uit te wisselen en van elkaars kennis en ervaring te leren.
Greenportlab4students: het opzetten van een ontwikkellaboratorium waarin hbo-studenten, havo-scholieren en mbo-studenten, begeleid door docenten en experts, in opdracht van het bedrijfsleven onderzoek doen naar verbetering van de processen in de glastuinbouw.
Bol op de werkvloer voor transport en logistiek: Het gezamenlijke ontwikkelen van het BOL op de Werkvloer-concept voor Logistiek Medewerker (MBO niveau 2), waarbij de deelnemende bedrijven naast het bieden van stageplaatsen ook meehelpen bij het ontwikkelen van de lesprogrammering en lesinhoud

In totaal is in de regio Haaglanden voor 1.520.980 euro aan projectsubsidie toegekend.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Partners in business, Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Haaglanden,
Talenten vinden, binden en benutten SOB Westland,
SOB Oostland,
SOB Delft,
SOB Zoetermeer,
Technotalent Mentorproject,
GreenportLab 4 students,
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek,
Loopbaanmotor voor Techniek,
Bol op de werkvloer Transport/logistiek,
Cool Flying (Transport Safety Institute)

Voor meer informatie over de projecten kunt u contact opnemen met het RPA Haaglanden 070-3125468


Achtergrondinformatie: Sinds maart 2004 werken de drie RPA’s in Zuid-Holland, waaronder Haaglanden, samen met de Provincie ten behoeve van het verbeteren van de aansluiting tussen Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Het arbeidsmarkt-onderwijsbeleid van de Provincie is gebaseerd op de algemene doelstelling de Zuid-Hollandse economie te versterken, door gericht te investeren in vier beeldbepalende economische clusters, te weten: Life & Health Sciences, Water & Deltacluster, Transport & Logistiek en Greenports. De provincie richt het beleid op het verminderen van de door ondernemers ondervonden arbeidsmarktknelpunten en de daarvoor noodzakelijke verbetering van de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Nadruk wordt gelegd op de 3 D's’: doorstroom (mbo-hbo-wo), duale trajecten, delen van kennis. Naast de Provincie en de drie RPA’s is voor dit convenant de Kennisalliantie Zuid-Holland als samenwerkingspartner aangeschoven.