Mei 2009

Regionale arbeidsmarktinformatie

Nieuwe regionale cijfers UWV Werkbedrijf
UWV WERKbedrijf biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op de website werk.nl de 'Basisset regionale arbeidsmarktinformatie' gepubliceerd, zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw regio. Een deel van met name de cijfers over niet werkend werkzoekenden worden ook op gemeenteniveau gepresenteerd.

Conjunctuurenquête Nederland (COEN) (KvK)
De omzet daalt. Orderontvangsten lopen terug. De werkgelegenheid krimpt. De winstgevendheid daalt. Vier niet mis te verstane indicatoren: de ondernemer in Nederland ondervindt de gevolgen van de economische crisis nu in alle hevigheid. Dat zijn de uitkomsten van de landelijke Conjunctuurenquête Nederland (COEN) over het eerste kwartaal van 2009, waaraan 4000 ondernemers hebben deelgenomen. Het algemeen beeld is dat van een zich snel verdiepende en verbredende crisis. Niet alleen ervaart het bedrijfsleven dit in de dagelijkse praktijk, de ondernemers zijn ook somber over verdere verslechtering en de termijn waarop herstel zich zal aandienen (zie ook het persbericht KvK (COEN) in de bijlage).

 

Regionale arbeidsmarktinformatie


Nieuwe regionale cijfers UWV Werkbedrijf
UWV WERKbedrijf biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op de website werk.nl de 'Basisset regionale arbeidsmarktinformatie' gepubliceerd, zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw regio. Een deel van met name de cijfers over niet werkend werkzoekenden worden ook op gemeenteniveau gepresenteerd.

De 'Basisset regionale arbeidsmarktinformatie' is opgezet om de regio's in Nederland maandelijks te voorzien van dezelfde, onderling vergelijkbare, actuele arbeidsmarktinformatie. Eén keer per kwartaal wordt de set verrijkt met een beschouwing van landelijke economische ontwikkelingen.

Op werk.nl wordt de basisset per regio aangeboden in pdf-formaat. In de bijlage vind u als voorbeeld de meest recente basisset voor de regio Haaglanden (maart 2009).

U kunt de basisset voortaan maandelijks raadplegen en downloaden via onderstaande link, (regio Haaglanden valt onder Midden West):
http://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/cwiencijfers/meerweten/arbeidsmarktinfo/statistischeinformatie/regionalearbeidsmarktinformatie

Conjunctuurenquête Nederland (COEN) (KvK)
De omzet daalt. Orderontvangsten lopen terug. De werkgelegenheid krimpt. De winstgevendheid daalt. Vier niet mis te verstane indicatoren: de ondernemer in Nederland ondervindt de gevolgen van de economische crisis nu in alle hevigheid. Dat zijn de uitkomsten van de landelijke Conjunctuurenquête Nederland (COEN) over het eerste kwartaal van 2009, waaraan 4000 ondernemers hebben deelgenomen. Het algemeen beeld is dat van een zich snel verdiepende en verbredende crisis. Niet alleen ervaart het bedrijfsleven dit in de dagelijkse praktijk, de ondernemers zijn ook somber over verdere verslechtering en de termijn waarop herstel zich zal aandienen (zie ook het persbericht kvk (COEN) in de bijlage).

De Conjunctuurenquête Nederland is de opvolger van de voormalige Erbo enquête van de Kamer van Koophandel. COEN is een gezamenlijke conjunctuuronderzoek, per kwartaal, van VNO-NCW en MKB Nederland i.s.m. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). In het vierde kwartaal 2008 is COEN voor het eerst uitgevoerd.

Het landelijke COEN-rapport over het eerste kwartaal 2009 is te downloaden via: http://www.kvk.nl/Images/COEN Rapport Q1 09_tcm16-186695.pdf

Binnenkort wordt de regionale vertaalslag (Den Haag/Leiden e.o.) van het COEN-rapport over het eerste kwartaal 2009 gepubliceerd op de website van de kamer van Koophandel Den Haag en is dan, naast andere informatie over COEN, te vinden op :
http://www.kvk.nl/regio/denhaag/Ondernemeninuwregio/950_Feiten_en_cijfers/feitenencijfers/050enqueteregionalebedrijfsontwikkeling2006.asp