Maart 2009

Convenant Arbeidsmarkt en Onderwijsbeleid

Op de platformvergadering van 16 maart is positief advies uitgebracht aan de Provincie over de volgende projecten.  


1.       Partners in business, Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven 2007-2010          (SOB Haaglanden)
2.       Talenten vinden, binden en benutten SOB Westland
3.       SOB Oostland
4.       SOB Delft
5.       SOB Zoetermeer
6.       Regio Regisseur en Greenport Westland/ de Greenport en de Haagse Hogeschool
7.       TU Delft en Regio Regisseur/ RR 3D Samenwerken en Kennisdelen met het MKB
8.       Technotalent Mentorproject
9.       GreenportLab 4 students
10.    Kenniscentrum Wetenschap en Techniek
11.    Loopbaanmotor voor Techniek
12.    Bol op de werkvloer Transport/logistiek
13.    Cool Flying (Transport Safety Institute)

Voor de periode 2008-2011 is het arbeidsmarkt-onderwijsbeleid van de Provincie gebaseerd op de algemene doelstelling de Zuid-Hollandse economie te versterken, door gericht te investeren in vier beeldbepalende economische clusters, te weten: Life & Health Sciences, Water & Deltacluster, Transport & Logistiek en Greenports. 
Centraal staat daarbij het verminderen van de door ondernemers ondervonden knelpunten op de arbeidsmarkt en de daarvoor noodzakelijke verbetering van de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. De Provincie legt daarbij nadruk op de zogenaamde ‘3 D's’: Doorstroming (doorlopende leerlijnen in MBO en HBO en scholingstrajecten op het werk); Duale trajecten (combinaties van leren en werken); Delen van kennis (stimuleren van informatie-uitwisseling tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven).  Nieuwe werkgeversgerichte arbeidsmarkt-onderwijsprojecten kunnen worden ingediend bij de Provincie vóór 1 oktober 2009. Ze moeten voorzien zijn van een positief advies van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden. Neem hiervoor contact op met het RPA stafbureau via 070-3125468.