Februari 2009

Vertrouwen ondernemer krijgt flinke tik

"Het ondernemersvertrouwen voor 2009 is flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft uiteraard alles te maken met de kredietcrisis en de daaruit voorgekomen verslechterde economische situatie. Toch is de ondernemer niet blijvend negatief gestemd, want de verwachting voor het jaar 2009 is alweer beter dan voor het laatste kwartaal van 2008." (Persbericht KvK Den Haag 16 dec 2008)

Dit blijkt uit gegevens op basis van COEN (Conjunctuurenquête Nederland, een uitgebreidere en verbeterde versie van de voormalige Erbo-enquête van de Kamer van Koophandel). COEN is een gezamenlijke conjunctuuronderzoek, per kwartaal, van VNO-NCW en MKB Nederland i.s.m. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). In het vierde kwartaal 2008 is COEN voor het eerst uitgevoerd.

Klik hier voor:
het landelijke COEN-rapport 4e kwartaal 2008
het COEN-rapport KvK Den Haag 4e kwartaal 2008
de bijbehorende uitsplitsing naar regio’s (volgens regio-indeling die KvK Den Haag hanteert)
het persbericht van de KvK Den Haag over het ondernemersvertrouwen 2009 (voor gebied KvK den Haag) op basis van COEN .