Januari 2009

Het concept jaarplan is beschikbaar

Het concept Jaarplan is door de Kerngroep RPA voorlopig vastgesteld.
Op basis van de verdere ontwikkeling en besluitvorming rond de regionale ketensamenwerking en wat dat betekent voor de activiteiten van het RPA wordt het Jaarplan op een later tijdstip opnieuw geagendeerd voor definitieve vaststelling.