Kop van het proces

Bezuinigingen bij het UWV, bezuinigingen op participatiebudget,  nieuwe wetgeving (WWB/WIJ en Wet Werken naar Vermogen)…..  Herijking van het dienstverleningsproces Werk en Inkomen is onontkoombaar. Alle gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV Werkbedrijf zijn bezig hun werkprocessen aan te passen aan de  ontwikkelingen. De eerste stap in dat dienstverleningsproces, betreft de eerste 4-6 weken na aanvraag van een uitkering,  de zg. ‘Kop van het proces’.  Op 2 september is een eerste regionale slag gemaakt om afstemming te vinden in de Kop van het proces.
DSC_1641

Hoe richt iedere organisatie het proces in, wat zijn knelpunten en wat kan regionaal opgepakt worden. Bij zes onderwerpen is uitgebreid stil gestaan:
•    Overdracht WW naar WWB;
•    Intake, screening en risicoprofielen;
•    Programma in eerste 4 weken na aanvraag uitkering;
•    Werkgeversbenadering in de Kop van het proces;
•    E-dienstverlening, e-begeleidingsmethodiek met WWB/WIJers en
•    Inkoop van instrumenten en  externe expertise.
De deelnemers zagen kansen voor efficiency. Verdere uitwerking is  noodzakelijk. Op basis van de terugkoppeling in het Hoofdenoverleg is besloten de eerste drie onderwerpen verder op te pakken en uit te werken tot een regionaal advies.