Bekijkjetoekomstnu.nl wijst de weg naar opleiding en beroep

Na een intensieve voorbereidingsperiode is het op 29 september 2011 zo ver. Op die dag zal de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven de vernieuwde website Bekijkjetoekomstnu.nl met een druk op de knop in werking stellen. Op deze site is alle regionale informatie bijeengebracht om vmbo-, mbo- en hbo-leerlingen te helpen een opleiding of stage te vinden die bij hen past. Ook decanen, ouders, scholen en bedrijven kunnen er terecht.

 

 

Wethouder Ingrid van Engelshoven: “Bekijkjetoekomstnu.nl is tot stand gekomen vanuit Den Haag en alle buurgemeenten. Het tegengaan van schooluitval is een gedeelde prioriteit. We hebben daarin de afgelopen jaren maatregelen genomen zoals snel oppakken van leerlingen die uitvallen of dat dreigen te doen. Maar er is meer nodig. Een van de oorzaken van uitval is gebrek aan richting en motivatie: niet weten waarvoor je leert. Of merken dat je een opleiding volgt die niet bij je past. Er is nog zo veel winst te behalen in het voorkomen van verkeerde keuzes. Ik vind het belangrijk dat de site voortdurend de verbinding legt naar het beroepsperspectief. Leerlingen van een jaar of veertien hebben nog weinig beeld van de wereld van arbeid en beroep. Ook de meeste ouders kunnen die niet overzien. Neem de techniek, mensen denken dan al gauw aan vies, zwaar werk terwijl er zo veel mogelijkheden zijn. Ook is het zo dat jongeren zich in hun keuzes vaak richten naar het verwachtingspatroon van de omgeving en niet de ruimte krijgen of nemen om erachter te komen wat ze zelf willen. De site wil ze inspireren om dat wat verder te onderzoeken.”

In gesprek raken
De site is ontwikkeld door Spirit4you, het samenwerkingsverband tussen vmbo en mbo in de regio Haaglanden. Karina Baarda van Spirit4you: “Het denken over ‘wat vind ik leuk’ begint vaak met niet meer dan ‘iets met ...’. Interessegebieden zijn daarom de eerste ingang. We hebben de site opgezet vanuit wat bekend is over het kijk- en zoekgedrag van jongeren. De site vormt tevens een portal naar heel veel achterliggende informatie over beroepen, opleidingen en stages. Er is door alle scholen, bedrijfsleven en instanties in de regio intensief en enthousiast aan meegewerkt tot op een zeer concreet niveau, bijvoorbeeld de apotheker in jouw wijk die een stagiaire zoekt.”
Jongeren, ouders, docenten en begeleiders kunnen op Bekijkjetoekomstnu.nl een kijkje nemen, zich laten inspireren en informeren. “Aan de hand van de site kan het gesprek op gang komen tussen jongeren en hun ouders of in de klas: waar zit mijn talent, wat wil ik? We hebben lesmateriaal ontwikkeld en bieden workshops voor docenten en decanen hoe ze de site kunnen gebruiken, klassikaal en in gesprekken met individuele leerlingen of in groepjes. Ook voor het bedrijfsleven kunnen we workshops organiseren. Via een eigen pagina kunnen werkgevers bij jongeren interesse wekken voor hun bedrijf.”

Nog meer
De lancering van de site is nog maar het begin. Karina Baarda: “Allereerst moet de informatie die er al op staat, voortdurend onderhouden worden zodat ze actueel blijft. Die taak is neergelegd bij Spirit4you. Verder zijn nog niet alle mogelijkheden uitgeput. Vooral vanuit het regionale bedrijfsleven kan nog meer input komen. Het kan ook zijn dat het gebruik door de verschillende doelgroepen laat zien dat we bepaalde dingen nog moeten veranderen.” Ingrid van Engelshoven: “Bekijkjetoekomstnu.nl staat bovendien niet op zichzelf. Er ligt een directe verbinding naar andere activiteiten gericht op de aansluiting onderwijs-arbeid, zoals de MBO-gids en de jaarlijkse beroepen- en opleidingenbeurs voor vmbo-leerlingen ‘Spots on Jobs’. Met deze en nog vele andere activiteiten beogen we Haaglandse jongeren een perspectiefvolle toekomst te bieden en een gezonde en gestage instroom naar onze arbeidsmarkt te realiseren.”

Bekijkjetoekomstnu.nl is tot stand gekomen in samenwerking tussen:

•    Colo, vereniging van samenwerkende kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven
•    Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland en Zoetermeer
•    Haagse Hogeschool
•    Hogeschool Inholland
•    Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA)
•    ROC Mondriaan
•    Samenwerkingsverbanden Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Zoetermeer, Oostland, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Delft
•    Spirit4you, samenwerkingsverband vmbo-mbo in de regio Haaglanden

Meer informatie over Bekijkjetoekomstnu.nl is verkrijgbaar bij Spirit4you, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.