'Doe weer mee!' wint Nationale Alfabetiseringsprijs 2011

foto_Doe_Weer_Mee

Het regionale project ‘Doe weer mee!’ heeft de Nationale Alfabetiseringsprijs 2011 gewonnen. Het ministerie van OCW beloont met deze prijs organisaties en personen die zich inzetten voor de 1,5 miljoen Nederlanders die onvoldoende kunnen lezen en schrijven.  Het juryrapport noemt ‘Doe weer mee!’ een ‘aansprekend voorbeeld van hoe je met gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen samen een krachtige vuist kan maken om laaggeletterdheid aan te pakken.’

De prijs
Wethouders Ingrid van Engelshoven en Saskia Bolten uit respectievelijk Den Haag en Delft ontvingen de prijs van € 8500 van minister Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

'Doe weer mee!'
'Doe weer mee!’ motiveert volwassen inwoners van Haaglanden om beter te leren lezen, schrijven of rekenen. De wervingscampagne is mogelijk door samenwerking tussen de negen gemeenten in de regio Haaglanden, ROC Mondriaan, ROC ID College en RPA Haaglanden. Via deze link is meer te lezen over de prijs en kunt u een video bekijken waarin projectleider Jolanda Wanninge de activiteiten toelicht.

Week van de Alfabetisering
De Nationale Alfabetiseringsprijzen worden jaarlijks uitgereikt tijdens de Week van de Alfabetisering. De thema's taal, lezen en schrijven staan landelijk een week lang in de schijnwerpers.