Regionale afstemming Kop van het proces

Op verzoek van het Hoofdenoverleg is verkend op welke wijze de RPA gemeenten de dienstverlening aan de kop van het proces op dit moment hebben ingeregeld (status quo), welke visie zij hebben op de inrichting van dit proces en welke mogelijkheden zij zien om de (sub)regionale afstemming te versterken en de samenwerking met UWV voort te zetten. De inventarisatie laat zien dat alle gemeenten op de toekomstige ontwikkelingen anticiperen en bezig zijn de kop van het proces opnieuw in te richten. Het bredere sociaal domein en dus niet alleen werk en inkomen krijgt aandacht in de kop van het proces.  Op 2 september komen de gemeenten bij elkaar om de analyse te verdiepen en vervolgstappen te verkennen.