Donderdag 1 februari organiseerde RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal een netwerkevent voor de managers en de directeuren van de gelijknamige arbeidsmarktregio’s. Vanuit praktisch oogpunt werd dit event gecombineerd met de opening van WSP Rijswijk én met de ondertekening van het Rijswijks Lokaal Sociaal Akkoord.

Minimal management

paulverburgt

Paul Verburgt, anti-baas volgens zijn Twitteraccount, hield een gloedvol betoog over het zelfsturend vermogen van de werkende mens. In het kort: er zijn te veel managers en te veel regels die gericht zijn op beheersing en gelijkschakeling. Paul gelooft in minimal management want, zegt hij, hoe sterker de regulering, hoe sterker de ‘illegaliteit’. Mensen willen werken, daar is hij van overtuigd, én mensen moeten een gevoel van vrijheid ervaren in hun werk. Dan pas krijg je blije medewerkers.

Een vrij hoofd

Hoe hij dat deed toen hij zelf baas was? Hij vormde teams zónder manager, die als collectief drie doelstellingen moesten behalen. De teams werden collectief beoordeeld, er waren geen individuele beoordelingen meer.
Door zo te werk te gaan voelden medewerkers zich vrij in hun hoofd en dus in hun handelen. Natuurlijk bleven de resultaten belangrijk. ‘Als medewerkers vrijheid hebben, wordt er in feite tegen hun gezegd: Ik beschouw jou als volwassene’, aldus Paul.

Netwerken

Tijdens de feestelijke opening van WSP Rijswijk was er volop gelegenheid om te netwerken en om een taartje te eten.

wsprijswijkgebak

18 januari 2018

Waar 2017 in het teken stond van de hercontractering van de samenwerking in AMR Haaglanden, wordt 2018 het jaar van het verder uitrollen van onze aanpak. We zijn ervan overtuigd dat we meer resultaat kunnen boeken door regionaal samen te werken in WerkgeversServicepunt Haaglanden.

 

Stormachtige bijeenkomst

Alle directeuren en managers van de WerkgeversServicepunten trotseerden de zware westerstorm voor een belangrijk evenement: de ondertekening van het Jaarplan 2018 Samenwerking Uitvoering en aansluitend de brainstorm (what’s in a word?) ten behoeve van de doorkijkagenda die ook in het Jaarplan staat. De centrale thema’s van de doorkijkagenda zijn onderwijs en arbeidsmarkt (kandidaatontwikkeling), aandacht en ruimte voor de professionele medewerker en de combinatie van fysieke en digitale dienstverlening.

 

Missie WSP Haaglanden

De missie van WSP Haaglanden is de werkgelegenheid in de regio optimaal benutten om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, met respect en meerwaarde voor werkgevers én werkzoekenden.

20180118 090938 klein

 

20180118 091004 klein

20180118 0941301 klein20180118 0943101 klein

Pagina 1 van 17