Vergaderdata 2019

Voor informatie en vragen kunt u bellen met het RPA stafbureau: 070 204 50 70

Werkgroep Werkbedrijf Haaglanden:

nntb
op woensdag 26 juni is er een BO (wethouders HGL) waarbij de leden van het werkbedrijf zijn uitgenodigd.

 

Kernteam AMR Haaglanden

Dinsdag 23 mei
Dinsdag 18 juni
Dinsdag 23 juli
Dinsdag 17 september
Dinsdag 15 oktober
Dinsdag 19 november
Dinsdag 17 december
 

Strategisch beleidsoverleg (SBO) Haaglanden

Maandag 3 juni
Maandag 22 juli
Maandag 2 september
Maandag 14 oktober (dit is een SBO+)
Maandag 25 november

Managers WSP HGL Overleg

Vrijdag 10 mei
Vrijdag 7 juni
Vrijdag 12 juli
Vrijdag 24 augustus
Vrijdag 6 september
Vrijdag 11 oktober
Vrijdag 8 november
Vrijdag 6 december

Bestuurlijk Overleg (wethouders HGL)

Woensdag 26 juni (hierbij worden de leden van het Werkbedrijf HGL uitgenodigd)
Vrijdag 18 oktober (hierbij worden de wethouders van ZHC uitgenodigd)